Inštalácia strojov a zariadení

Oblasť inštalácie strojov a zariadení:
  • Inštalácia nových strojov a zariadení
  • Vytrhávanie, presťahovanie a inštalácia starých strojov a zariadení
  • Vyvažovanie strojov a zariadení
  • Betonárske práce pri inštalovaní strojov a zariadení